Inwegen.nl


App update history


V 0.5.0

English! The site has been rebranded to be suitable for an international audience. I've also updated the tool to support crews of different sizes and deleted some elements ons the site that where note essential anymore.


V 0.4.0

In versie 0.4.0 is de telegram chatbot toegevoegd. Met dit bot kun je nog sneller en eenvoudiger inwegen. Kies simpelweg met een klik je ploeg type en vul daarna 8 getallen in om het resultaat direct te ontvangen. Voorlopig alleen op telegram later ook op Facebook Messenger en Whatsapp.


V 0.3.0

In versie 0.3.0 hebben wij gezorgd dat het login systeem voor alle accounts werkt, verder is er achter de schermen veel gebeurt aan de data structuur. De database is compleet herzien en dit moet ons in de toekomst helpen om snellere en betere service te bieden.


V 0.2.0

In versie 0.2.0 hebben wij alle lichte ploegen (zowel heren als dames)uit het eerstejaarsklassement een eigen pagina gegeven met de namen van alle roeiers. Ook is de basis gelegd voor het loginsysteem zodat data kan worden opgeslagen en later ook geanalyseerd


V 0.1.0

Versie 0.1.0 was het aller eerste begin van inwegen.nl. Wat nu de testpagina is was toen de gehele app. Het idee is altijd het zelfde geweest en versie 0.1.0 is de basis geweest voor de app zoals die er vandaag uit ziet.